top of page

MOJE ZASADY

 

  1. Koszt porady prawnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy. W każdej sprawie najpierw wymagam przedstawienia stanu faktycznego a następnie podaje koszt udzielanej porady. Co do zasady porady są płatne, chyba że po przedstawieniu stanu sprawy uzgodniono, że jest udzielana bezpłatnie. Po przedstawieniu sprawy proszę domagać się wyceny. Cena zawiera podatek vat.

  2. W każdej sprawie przed sądem lub urzędem jest zawierana pisemna umowa.

  3. Telefonów w sprawach zawodowych w niedziele i święta nie odbieram, chyba że było to uprzednio uzgodnione ze Zleceniodawcą; regularnie natomiast odbieram korespondencję kierowaną na adres poczty elektronicznej: sobczykd@wp.pl. W dni robocze telefony odbieram od 8.00 do 19.00, a w soboty do 15.00 chyba że było to uprzednio inaczej uzgodnione. Faksy mam możliwość odbierania jedynie w biurze przy ulicy Łaziennej w Końskich, stąd przesłane informacje tą drogą zostaną odczytane przy najbliższej w nim wizycie.

  4. Na wiadomości pozostawione na skrzynce głosowej staram się odpowiadać w ciągu 24 godzin

  5. O planowanym urlopie ponad 1 dzień informuję każdorazowo co najmniej miesiąc przed jego terminem.

  6. O zamiarze wniesienia środka odwoławczego lub innego pisma wiążącego się ze znacznym nakładem pracy wymagam poinformowania adwokata z odpowiednim wyprzedzeniem.

  7. Udzielam pomocy prawnej osobom którym stan materialny nie pozwala na jej poniesienie. Wymaga to jednakże zawsze udokumentowania swojego stanu materialnego. W przypadku takiego udokumentowania takim osobom pomoc prawna może zostać udzielona poniżej stawek rynkowych lub bezpłatnie zależnie od sytuacji.

  8. Jeżeli Zleceniodawca ma dokumenty o szczególnej wartości dowodowej kwituję pisemnie odbiór dokumentów i wymagam pokwitowania ich zwrotu. Dokumenty są przechowywane w szafie pancernej zabezpieczonej zamkiem klasycznym oraz szyfrowym. Biuro podlega dodatkowo całodobowemu nadzorowi agencji ochrony.

     

bottom of page