top of page

O sobie

      Pochodzę z Końskich, gdzie ukończyłem I LO imienia Komisji Edukacji Narodowej. W 2005r. ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją "Prawo europejskie" broniąc pracę magisterską pod tytułem: "Postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych na tle prawa wspólnotowego i postanowień porozumienia w sprawie zamówień rządowych Światowej Organizacji Handlu"
 
W roku 2006 zdałem egzaminy na aplikację prokuratorską i adwokacką, z których podjąłem tę drugą; adwokatem zostałem w roku 2011. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się przeważnie cywilistyką, choć nie unikam innych kategorii spraw.
 
Władam językiem angielskim.
 
 

 

 

bottom of page